TASAWWUF

TASAWWUF

  1. TENTANG ILMU TASAWWUF

“Ilmu tasawwuf itu tidak mempunyai batas, ia merupakan ilmu tertinggi, ilmu ghaib, ilmu ketuhanan.

Ia mempunyai manfa’at yang sangat mendalam bagi ilmu ketuhanan, secara khusus hanya diketahui oleh orang yang selalu ingat Alla dan ciptaan-Nya.”

( Abul Hasan bin Abi Dzarr ).

  1. TENTANG ILMU BATHIN

“Sesuatu yang lebih baik telah diajarkan oleh Allah dan kami, suatu awal kebenaran hati yang telah kami rasakan. Yang mengabarkan tentang diriku dan Dia, dari keindahan-Nya, atau membungkusnya dengan apa yang menutupi-Nya. Karena tersembunyi seseorang tak dapat menyiarkannya, akan rusaklah maknanya apabila sesuatu menerangkannya. Maka seseorang tidak dapat memahamiitilah ( sufi ) walaupun sedikit, maka sufi pun mengabarkannya. Maka ia menyingkap kebodohan dan kelompoknya pun semakin tampak, dan dipelajari Ilmu Bathin dan pengaruh-pengaruhnya. “

( Abul Abas )

“Apabila seseorang pemikir bertanya kepada kami ( tentang ilmu bathin ), maka kami akan menjawabnya dengan tanda-tanda yang misterius. Kami mengisyaratkan dengan tanda-tanda itu sehingga ia pun menjadi bingung. Sehingga pemikir-pemikir tentang Ilmu Bathin tambah berkurang. Kami menyaksikannya dan ia pun menyaksikan kami di dalam hati, sehingga setiap kejadian berpengaruh bagi dirinya. Ucapan-ucapan / tindakan akan diketahui melalui perjalanan keadaan spiritual, bagaikan perjalan orang yang bijaksana ditimpa kemalangan.”

( Abul Abas )

TOKOH-TOKOH SUFI

Al Hasan Al Bashri

Rabi’ah Al ‘Adawiyah

Sufyan Ats tsauri

Ibrahim bin Adham

Dzun Nun Al Mishri

Abu Yazid Al Busthami

Abul Qasim Al Junaidi

Imam Al Ghazali

Syeh Abdul Qadir Al Jaelani

Jalaluddin Ar Rumi

AJARAN-AJARAN SUFI

1. Tentang Tauhid

2. Tentang Takdir dan penciptaan perbuatan

3. Tentang Kemampuan

4. Tentang Al Qur’an

5. Tentang Tasawuf

6. Tentang Allah

7. Tentang Janji dan ancaman

8. Tentang Syafa’at

9. Tentang Keramat para Wali

10. Tentang Hakekat Iman

11. Tentang Mazhab

12. Tentang Taubat

13. Tentang Zuhud

14. Tentang Sabar

15. Tentang Fakir

16. Tentang Rendah hati

17. Tentang Takut

18. Tentang Taqwa

19. Tentang Ikhlas

20. Tentang Syukur

21. Tentang Tawakal

22. Tentang Ridha

23. Tentang Yakin

24. Tentang Zikir kepada Allah

25. Tentang Cinta

Iklan